Welkom
Koninklijke Deurnese Postzegel Kring
 
Lid van de Koninklijke Landbond der Belgische Postzegelkringen – K.L.B.P.  lidnr. 141 &171 Lid van de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars – K.V.B.P.  lidnr. 15 Lid van de SFP De Koerier Ruildienst Jaarlijks basis lidgeld  € 15,00    Leden die het basis lidgeld hebben voldaan en wensen aan te sluiten bij K.V.B.P. kunnen dit via onze kring en betalen hiervoor de voorziene ledenbijdrage van € 25,00 extra. Leden van bevriende kringen zijn steeds welkom, maar dienen ook het basis lidgeld van € 15,00 te voldoen om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Kon.D.P.K.                                                                            Rekening  KBC  IBAN BE31 4182 0665 9155  -  BIC   KREDBEBB Bijeenkomsten elke dinsdag vanaf 19:30 (uitgezonderd juli & augustus & feestdagen op dinsdag) Driemaandelijks clubblad “Deurnese Postzegelkrant” digitaal Driemaandelijks “Belgaphil” – bondsblad van K.L.B.P. in vierkleurendruk Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating van bestuur Kon. D.P.K., bronvermelding en naam van de auteur(s). De redactie, noch het bestuur van de Kon. D.P.K. kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de inhoud en de persoonlijke mening van de auteur(s), noch voor advertenties die gepubliceerd worden. Webpagina: www.dpk.be Bestuursleden: Voorzitter - Penningmeester                                                           Secretariaat Eddy Van Vaeck                                                                               Ann Van Grimberge adres: Blancefloerlaan 165 Bus 8                                                  adres: Turnhoutsebaan 459 Bus 31 2050    Antwerpen                                                                            2140        Borgerhout Tel.: 03 449 37 00                                                                             Tel. 03 354 48 88 e-mail: eduard.van.vaeck@telenet.be                                            email: ann000@telenet.be Verkoop van, voor en door de leden   -  Arno Oomis Deze ploeg zorgt ervoor dat deze verkoop wekelijks kan doorgaan. Om deel te nemen aan deze dienst is uiteraard een geldige lidkaart noodzakelijk. De ingevers zijn verantwoordelijk voor de staat van de aangeboden kavels en voor de juistheid van de beschrijving van deze. Beschadigde kavels en zegels worden niet aanvaard en beschadigde rommel dient men niet aan te bieden. Het is het recht van de verantwoordelijke om kavels die niet voldoen aan de gestelde regels te weigeren voor verkoop. Van de kopers wordt verwacht dat zij de aangekochte kavels nakijken voor het verlaten van de zaal. Voor eventuele gebreken of reclamaties wordt een oplossing gezocht. Ruildienst. - Rita Moons en Jef Van Beethoven Wekelijks wordt hier een ruime keuze aan ruilboekjes gepresenteerd. Zowel zegels voor landen verzamelingen als voor thematische verzamelingen veranderen hier van eigenaar. Bij deze dienst kan men ook alle catalogi van de ganse wereld ter plaatse raadplegen. Uitlenen is niet mogelijk, ook niet tegen vergoeding. Ook bij deze dienst is een geldige lidkaart vereist. Raadslid   Jurgen Van Osselaer Webmaster: Edgard Maes
                                     Koninklijke Deurnese Postzegelkring – K.D.P.K.
Na het tekst gedeelte volgen er nog foto’s van ons nieuw lokaal
(edgmaes@gmail.com)
Webmaster Edgard Maes