Club geschiedenis
Koninklijke Deurnese Postzegel Kring
Webmaster Edgard Maes

 

Even terug in de tijd…..

De Deurnese Postzegelkring — kortweg D.P.K. —  zag het levenslicht in maart 1965, bijna dag op dag 45 jaar

geleden. Het waren een handvol moedigen die hun schouders onder deze oprichting hebben gezet. Een

onderneming waar wij nu na 45 jaar nog steeds de vruchten plukken. Van de leden van het eerste uur zijn er

nog weinigen onder ons, maar toch blijven zij in onze gedachten en vormen samen met de huidige leden onze

D.P.K.

Ons eerste vergaderlokaal was: “Ter Rivieren”, maar na korte tijd werd het te klein en verhuisden we naar zaal

“Concordia”. Door de snelle groei werd ook dit te klein en in 1967 verhuisden we naar de “Expohal” in 1967.

Het ledenaantal bleef groeien en bereikte op een gegeven ogenblik de 400.Elke week kenden we een ruime

belangstelling en een honderdtal leden waren steeds aanwezig.Opnieuw werd het ook hier te klein en we

sloegen onze tenten op in de zaal “Centrum” in de Hallershofstraat. We zijn nu in 1970 en we waren gerust voor

een aantal jaren. Dat dachten we toch. Maar wegens onbegrijpelijke beslissingen van de beheerraad van de zaal

drong een nieuwe verhuis zich op.

En zo belandden we dan in ons huidig lokaal “Ruggehof”. We schrijven nu februari 1982. En nu, 28 jaar later

hebben we hier nog wekelijks onze vaste stek.

De D.P.K. is aangesloten bij Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen – K.L.B.P. en bij de

Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelkringen – K.V.B.P.

In 1967 hield de kring zijn eerste tentoonstelling en dit ter gelegenheid van de voorverkoop van de Culturele

reeks “Erasmus en zijn tijd”. Ondertussen heeft de kring al 24 tentoonstellingen gehouden en waren we 5 jaar

geleden aan onze 25st editie toe, ook een jubileum op zich. Verschillende van deze tentoonstellingen gingen

door ter gelegenheid van de voorverkoop van een zegel of een reeks zegels. Denken we maar aan de postzegels

voor de Fabiola stichting in 1970 en 1975, de zegel voor jeugdfilatelie in 1983, de reeks “Honderd Jaar Belgische

Werkliedenpartij” in 1985 en de Europa zegels in 1987.

Ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan waren wij de inrichters van de Provinciale Competitieve

Postzegeltentoonstelling voor de provincie Antwerpen. Het was onze 24 tentoonstelling, met voorlopig

postkantoor en bijzondere dagtekenstempel. Tijdens deze tentoonstelling werd een vignettenautomaat

opgesteld die ons een enig vignet leverde: “SCINDAFIL 90” als herinnering aan deze gebeurtenis. Na 1990

werd het stil wat tentoonstellingen betreft, maar zeker niet met de andere activiteiten.

Het is zeer typisch voor het succes van de vereniging dat sedert haar oprichting elke dinsdag wordt vergaderd

en dat daar bijna altijd tussen de tachtig en honderd leden aanwezig zijn, behalve in uitzonderlijke

omstandigheden.

“Deurnese Postzegel Krant” het periodieke tijdschrift, is al aan zijn 40ste jaargang toe. Het geniet niet alleen in

eigen kring een ruime belangstelling, maar ook ver daarbuiten.

Door het grote ledenaantal is de verscheidenheid van de leden filatelisten in de D.P.K. ook zeer groot. Alle

disciplines van de filatelie komen ruim aan bod. De verschillende clubdiensten bieden dan ook een ruime

ondersteuning, als daar zijn, de materieeldienst, de nieuwighedendienst, de ruildienst en de wekelijkse

verkopen van, voor en door de leden.

Wie nader wil kennis maken met deze bloeiende vereniging kan een kijkje komen nemen elke dinsdagavond

vanaf 19.30 uur, hier in deze zaal “Ruggehof” Frans Van Dijckstraat 46 te 2100 Deurne. Bij de receptie wordt U

geholpen door onze bestuursleden.

De maand juli zijn we met vakantie.

Eddy Van Vaeck - Voorzitter

Vanaf 7 september 2021  Zaal “De Cluyse” Kerkhofblommestraat 1  2170   Merksem

                                     Een club welke bijna 50 jaar bestaat heeft geschiedenis

Proficiat Eddy.

Onze voorzitter,Eddy Van Vaeck) werd als laureaat verkozen tijdens de Raad van Bestuur (K.L.B.P.) voor

de “Nationale medaille voor Filatelistische verdienste 2010”

Het is de eerste maal in onze club geschiedenis dat deze eer te beurt valt voor een van onze leden.

Wij vieren feest naar aanleiding van 50 jaar DPK nu KDPK
Nieuwigheden Willy Van dyck zorgde ervoor dat u op de snelst mogelijke manier in het bezit kwam van alle nieuwigheden uit binnen- en buitenland waarvoor u zich inschreef