Welkom
Koninklijke Deurnese Postzegel Kring
Webmaster Edgard Maes
 
Voor detail nieuw lokaal zie vorige pagina
Werken in uitvoering aan deze pagina, te verwachten nieuwe foto’s en tekst.
Koninklijke Deurnese Postzegelkring – Kon. D.P.K. Lid van de Koninklijke Landbond der Belgische Postzegelkringen – K.L.B.P.  lidnr. 141 &171 Lid van de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars – K.V.B.P.  lidnr. 15 Lid van de SFP De Koerier Ruildienst Jaarlijks lidgeld € 6,00 – Jeugdleden tot 18 jaar € 3,00 Leden die wensen aan te sluiten bij K.V.B.P. betalen € 20,00/jaar. Verzending De Postzegel naar buitenland betaald € 25,00/jaar Rekening  KBC  IBAN BE31 4182 0665 9155  -  BIC   KREDBEBB Bijeenkomsten elke dinsdag vanaf 19.00u (uitgezonderd juli & augustus & feestdag op woensdag) Driemaandelijks clubblad “Deurnese Postzegelkrant” in vierkleurendruk Driemaandelijks “Belgaphil” – bondsblad van K.L.B.P. in vierkleurendruk Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating van bestuur Kon. D.P.K., bronvermelding en naam van de auteur(s). De redactie, noch het bestuur van de Kon. D.P.K. kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de inhoud en de persoonlijke mening van de auteur(s), noch voor advertenties die gepubliceerd worden. Contactadressen: Eddy Van Vaeck, Voorzitter – Blancefloerlaan 165 bus 8, 2050 Antwerpen ��  03/449.37.00 E-mail: eduard.van.vaeck@telenet.be Ann Van Grimberge, Secretaresse – Turnhoutsebaan 459 bus 31, 2140 Borgerhout ��  03/354.48.88 E-mail: ann000@telenet.be Edgard Maes, penningmeester – Galgenweellaan 59 bus 1, 2050 Antwerpen E-mail:  edgmaes@gmail.com Webpagina: www.dpk.be Koninklijke Deurnese Postzegelkring – Kon. D.P.K. BESTUUR KON. D.P.K. Voorzitter – Eddy Van Vaeck Ondervoorzitter – Roger Kegels Secretaresse – Ann Van Grimberge Penningmeester & Ledenadministratie – Edgard Maes Verkoop van, voor en door de leden – Arno Oomis Ruilboekjes & catalogi – Rita Moons en Jef Van Beethoven Materiaaldienst – Jurgen Van Osselaer Webmaster & informatica – Edgard Maes Verkoop van, voor en door de leden Deze ploeg zorgt ervoor dat deze verkoop wekelijks kan doorgaan. Om deel te nemen aan deze dienst is uiteraard een geldige lidkaart noodzakelijk. De ingevers zijn verantwoordelijk voor de staat van de aangeboden kavels en voor de juistheid van de beschrijving van deze. Beschadigde kavels en zegels worden niet aanvaard en beschadigde rommel dient men niet aan te bieden. Het is het recht van de verantwoordelijke om kavels die niet voldoen aan de gestelde regels te weigeren voor verkoop. Van de kopers wordt verwacht dat zij de aangekochte kavels nakijken voor het verlaten van de zaal. Voor eventuele gebreken of reclamaties wordt een oplossing gezocht. Ruildienst. Wekelijks wordt hier een ruime keuze aan ruilboekjes gepresenteerd. Zowel zegels voor landen verzamelingen als voor thematische verzamelingen veranderen hier van eigenaar. Bij deze dienst kan men ook alle catalogi van de ganse wereld ter plaatse raadplegen. Uitlenen is niet mogelijk, ook niet tegen vergoeding. Ook bij deze dienst is een geldige lidkaart vereist. Materiaaldienst Bij deze dienst kan men alle filatelistisch materiaal zoals klasseeralbums, voorgedrukte albums enz. bestellen aan clubprijzen en dit van alle gekende merken. Men kan ter plaatse bestellen of per mail via Jurgen Van Osselaer. E-mail  jurgen000@telenet.be Nieuwighedendienst Over deze dienst beschikt de club helaas niet meer. Voor alle nieuwe zegels van binnen en buitenland richt men zich tot de desbetreffende postadministraties of een postzegelhandelaar naar keuze.